Dobór automatu Nice do serii MOBY

Kontrola wstępna  
Przed przystąpieniem do wykonywania jakiejkolwiek czynności należy sprawdzić, czy struktura jest odpowiednia, to znaczy odpowiada aktualnym normom a w szczególności:
  • czy brama nie ma punktów tarcia podczas otwierania i zamykania;
  • czy brama jest dobrze wyważona, to znaczy, gdy zostanie zatrzymana w jakiejkolwiek pozycji nie poruszy się;
  • czy ruch bramy jest cichy i regularny i nie wychodzi z linii;
  • czy miejsce przeznaczone na zainstalowanie moterduktora jest odpowiednie na wykonanie ruchu odblokady w sposób łatwy i bezpieczny;
  • według fig.2 sprawdzić czy miejsce przeznaczone na instalowanie jest odpowiednie do wymiarów motoreduktora.
Mając na uwadze, że otwarcie bramy i siła którą silnik przekazuje na jej otwarcie zależy od punktu przymocowania wspornika tylnego, przed przejściem do instalowania, należy przeczytać paragraf 2.3 ”Mocowanie” tak, aby sprawdzić czy brama ma kąt otwarcia i siłę wystarczającą na zaspokojenie wymagań.  
Przypominamy, że MOBY napędza bramę (jedno lub dwu skrzydłową), jest pewny i wydajny ale nie eliminuje wady
błędnego zainstalowania lub źle wykonywanych czynności konserwacyjnych.
 
Przykład bramy:
  • A) 200kg i 3,5m
  • B) 550kg i 3m