Jak zaprogramowąć pilot do eL7Qk Wiśniowski

Programowanie


Programowanie sterownika eL7Qk odbywa się przy pomocy przycisku „UCZ” i diody świecącej LED umieszczonej na płytce sterownika. Programowanie może odbywać się, gdy brama stoi (przy aktywnej opcji autozamykania,
po zamykaniu).


1. Nauka czasu opóźnienia wyłączenia światła po zatrzymaniu silnika. Klawisz sterowania furtką musi być zwarty i ponowne włączenie zasilania. Przyciśnij klawisz „UCZ” nie dłużej niż 3s (dioda LED zaświeci się), aby wejść w tryb programowania. Następnie masz 10s na rozpoczęcie programowania, przyciskając ten sam klawisz możesz ustawić czas opóźnienia. Jedno przyciśnięcie odpowiada 15s (LED przygasa przy każdym przyciśnięciu, np. 4 razy to 1min). Procesor automatycznie zapamiętuje nastawy w chwili zaprzestania programowania, co sygnalizuje trzykrotnym zaświeceniem diody i powraca do normalnej pracy.


2. Załączenie migania. Przyciśnij klawisz „UCZ” nie dłużej niż 3s i poczekaj (około 10s) na trzykrotne zaświecenie diody. Teraz lampa będzie migać podczas pracy silnika.


3. Nauka kodu pilota. Można zaprogramować maksymalnie 20 pilotów z kodem dynamicznym firmy Keeloq. Każdy pilot musi być nauczony osobno. Przyciśnij klawisz „UCZ” i trzymaj aż LED zapali się i zgaśnie. Teraz masz około 10 sekund na przyciśnięcie wybranego przycisku w pilocie, gdy dioda LED zapali się trzykrotnie to nauka jest zakończona poprawnie, jeśli chcesz zaprogramować od razu więcej pilotów to po trzykrotnym mrugnięciu diody masz następne 10s na zaprogramowanie drugiego pilota, itd. Jednokrotne zapalenie diody oznacza koniec nauki. Gdy zostało zaprogramowane wcześniej 20 pilotów to pamięć jest pełna, dioda LED zamruga po nauce tylko dwa razy i powraca do normalnej pracy. Jeżeli liczba używanych pilotów jest mniejsza od 20 to skasuj pamięć (punkt 4) i zaprogramuj wszystkie piloty na nowo, w przeciwnym wypadku należy dokupić moduł eL3Q, który rozszerzy liczbę nadajników o 64 sztuki. Przy błędzie nauki powtórz programowanie, jeśli to nie doprowadzi do sukcesu użyj innego sprawnego pilota. W przypadku dalszego niepowodzenia skontaktuj się z serwisem autoryzowanym.


4. Kasowanie z pamięci pilotów. Przyciśnij klawisz ucz i trzymaj, dioda LED zapali się, zgaśnie i zacznie migać. Puść przycisk, procedura kasowania zakończona.


Opcje dodatkowe


1) Auto-zamykanie. Załóż zworkę na oba piny w miejscu oznaczonym „Az”, aby załączyć automatyczne zamykanie. Klawisz sterowania furtką musi być zwarty i ponowne włączenie zasilania. Czas zamknięcia jest określany czasem opóźnienia wyłączania światła, czyli jedno przyciśnięcie odpowiada 15s patrz punkt 1. Przy tym ustawieniu światło zmienia zasadę pracy. Miga podczas otwierania, przy otwarciu świeci. W trybie zamykania mruga by zgasnąć wraz zatrzymaniem się silnika. Przy auto-zamykaniu wymagane są fotokomórki dla bezpieczeństwa użytkownika, (aby brama nie zamknęła się, gdy w jej świetle jest przeszkoda!!) Dodatkowo fotokomórki skrócą czas otwarcia. Sterowanie eL7Qk rozpozna przejechanie pojazdu i zamknie bramę po 5s.


3) Funkcja furtki. Uruchamiamy tę funkcję po przez usunięcie zwory w miejscu podłączania klawisza sterującego furtką i ponowne włączenie zasilania. Następnie należy zaprogramować uchylenie bramy na żądaną szerokość. W tym celu przyciśnij klawisz „UCZ” nie dłużej niż 3s (dioda LED zaświeci się), aby wejść w tryb programowania. Następnie masz 10s na rozpoczęcie programowania, przyciskając ten sam klawisz możesz ustawić szerokość otwarcia furtki maksymalnie do ośmiu, jedno przyciśnięcie klawisza odpowiada około 30 cm dla bramy pięciometrowej (szerokość ta jest wprost proporcjonalna do długości bramy). Procesor automatycznie zapamiętuje nastawy w chwili zaprzestania programowania, co sygnalizuje trzykrotnym zaświeceniem diody i powraca do normalnej pracy.