Jak zaprogramować piloty 4A433 4GO do sterownika eL16Q Wiśniowski

Programowanie sterownika eL16q odbywa się przy pomocy przycisku „UCZ”, diod świecących LED i podwójnego suwakowego mikro przełącznika (elementy te umieszczone są na płytce sterownika). Programowanie może odbywać się, gdy brama stoi (przy aktywnej opcji auto-zamykania, po zamknięciu).


Nauka czasu opóźnienia wyłączenia światła po zatrzymaniu silnika. Aby wejść w tryb programowania, przyciśnij klawisz „UCZ” nie dłużej niż 3s (diody LED zaświecą się). Następnie mamy 3s na rozpoczęcie programowania. Przyciskając ten sam klawisz możemy ustawić czas opóźnienia. Jedno przyciśnięcie odpowiada 15s (diody LED po każdym naciśnięciu przycisku UCZ zgasną (np. 4 razy - 4x 15 sek = 1min). Aby zakończyć programowanie nie należy wciskać przycisku UCZ przez 3 sekundy, sterownik po tym czasie automatycznie zapamięta nastawy i powróci do normalnej pracy, co zostanie zasygnalizowane trzykrotnym mignięciem diody LED. Wejście w tryb nauki czasu opóźnienia i nie wciśnięcie przycisku UCZ przez 3 sekundy spowoduje wyłączenie czasu opóźnienia (czas opóźnienia równy 0) i powrót serownika do trybu normalnej pracy co zostanie zasygnalizowane 3 krotnym mignięciem diody LED.

Załączenie migania. Przyciskamy klawisz „UCZ” nie dłużej niż 3s i czekamy (około 3s) na trzykrotne zaświecenie diod LED. Teraz lampa będzie migać podczas pracy silnika (opcja ta ustawiona jest domyślnie na etapie produkcyjnym).

Nauka kodu pilota. Sterownik eL16q umożliwia zaprogramowanie maksymalnie 20 pilotów z kodem dynamicznym firmy Keeloq. Przyciskamy klawisz „UCZ” i trzymamy aż diody LED zapalą się i zgasną, teraz mamy około 10 sekund na przyciśnięcie wybranego przycisku w pilocie. Trzykrotne zapalenie diody LED oznacza że nauka została zakończona poprawnie. Sterownik od tego momentu czeka 10 sekund na wciśnięcie wybranego przycisku w kolejnym pilocie, jeśli w tym czasie nie zostanie wciśnięty żaden przycisk sterownik automatycznie wyjdzie z trybu programowania i przejdzie do trybu normalnej pracy co zostanie zasygnalizowane mignięciem diody LED. Rozwiązanie takie umożliwia zaprogramowanie większej ilości pilotów. Pamięć sterownika umożliwia zaprogramowanie do 20 pilotów w pamięci jeśli ilość ta zostanie przekroczona wtedy diody LED migną dwukrotnie po naciśnięciu przycisku pilota gdy sterownik jest w trybie programowania, a następnie sterownik powróci do trybu normalnej pracy. Oznacza to że pamięć sterownika jest już pełna. Jeżeli liczba używanych pilotów jest mniejsza od 20 to należy skasować pamięć (punkt 4) i zaprogramować wszystkie piloty na nowo, w przeciwnym wypadku należy dokupić moduł eL3Q, który rozszerzy liczbę pilotów o 64 sztuki.Dwukrotne mignięcie diody LED w trybie nauki kodu pilota oznacza błąd nauki, jeżeli pojawi się nam ten komunikat, należy powtórzyć programowanie, jeśli nadal pojawia się komunikat o błędzie, spróbuj użyć innego sprawnego pilota. Jeżeli problem występuje nawet po skasowaniu pamięci pilotów należy skontaktować się z instalatorem lub autoryzowanym serwisem.

Kasowanie z pamięci pilotów. Przyciskamy klawisz „UCZ” i trzymamy, diody LED zapalą się, zgasną i zaczną migać. Puszczamy przycisk, procedura kasowania zakończona sterownik przejdzie do trybu normalnej pracy.