Jak zaprogramować piloty CAME - TOP, TAM, TOUCH

Kodowanie jest praktycznie takie samo dla wszystkich modeli pilotów: TOP432NA, TOP432SD, TAM432SA, TOP434NA, TCH4024, TCH4028.  
  Aby zakodować pilota należy posiadać działajacego juz pilotą. Operacja nie wymaga obecności przy automacie.
  1) W nowym piocie naciskami dwa przyciski od dwóch pierwszych kanałów na raz i trzymamy dotąd aż dioda zacznie szybko migać krótkimi impulsami
  2) Jak już uzyskamy stan gdzie dioda szybko miga, nacikamy na chwilę przycisk który ma być kodowany - dioda powinna zapalić się na stałe
  3) Starego pilota przykładamy bardzo blisko nowego (najlepiej od spodu) i naciskamy i trzymamy przycisk który ma być zakodowany tak długo aż w nowym pilocie dioda mignie trzy razy, po trzech mignięciach operacja jest zakończona, a pilot jest gotowy do działania.