Jak zaprgramować odbiornik eL3V1Q Wiśniowski

Nauka kodu pilota. Każdy pilot musi być nauczony osobno. Programowanie sterownika odbywa się przy pomocy przycisku „UCZ” i diody świecącej LED umieszczonej na płytce sterownika. Przyciśnij klawisz „UCZ” (dioda LED zgaśnie). Teraz masz około 10 sekund na przyciśnięcie wybranego przycisku w pilocie, gdy dioda LED zapali się trzykrotnie to nauka jest zakończona poprawnie, gdy zostało zapamiętane wcześniej 64 piloty to pamięć jest pełna, dioda LED zaświeci się tylko raz i sterownik powraca do normalnej pracy. Jeżeli pamięć jest pełna to sprawdź czy w rzeczywistości używasz 64 pilotów. Gdy liczba używanych pilotów jest mniejsza od 64 to skasuj pamięć i zaprogramuj wszystkie piloty na nowo. Przy błędzie nauki, dioda mignie tylko raz, powtórz programowanie, jeśli to nie doprowadzi do sukcesu użyj innego sprawnego pilota. W przypadku dalszego niepowodzenia skontaktuj się z serwisem autoryzowanym.

Kasowanie pamięci sterownika. Przyciśnij klawisz „UCZ” i trzymaj aż dioda zacznie migać, procedura ta trwa około 8s.. Wszystkie kody pilotów zapisane w pamięci sterownika zostały wykasowane. Procedurę ta zalecamy wykonać w pierwszej kolejności zaraz po instalacji, a przed programowaniem pilotów.

Praca monostabilna. Przyciśnij klawisz „UCZ” i trzymaj aż dioda LED zgaśnie i zapali się ponownie, zwolnij przycisk. Poczekaj około 10 sekund na trzykrotne zapalenie się diody LED. Teraz wyjście odbiornika pracuje monostabilnie. Fabrycznie odbiornik jest ustawiony na pracę monostabilną.

Praca bistabilna(włącz/wyłącz). Przyciśnij klawisz „UCZ” i trzymaj aż dioda LED zgaśnie i zapali się ponownie, zwolnij przycisk. Teraz masz około 10 sekund na ponowne przyciśnięcie przycisku „UCZ”. LED zapali się trzykrotnie. Teraz wyjście odbiornika pracuje sekwencyjnie: włącz, wyłącz. Po zaniku napięcia wyjście jest wyłączone (przekaźnik rozwarty).