Jak zaprogramować eLR1Q

UWAGA:

Odbiornik radiowy eLR1Q2, posiada możliwość pracy dwukanałowej i pozwala na zapamiętanie do 36 pilotów.
Odbiornik radiowy eLR1Q2M, posiada możliwość pracy dwukanałowej oraz został wyposażony w zewnętrzną pamięć EEPROM pozwalającą na zapamiętanie do 1000 pilotów.
Odbiornik radiowy eLR1H2, posiada możliwość pracy dwukanałowej i pozwala na zapamiętanie do 42 pilotów dowolnego producenta pracujących w systemie Keeloq.
Odbiornik radiowy eLR1H2M, posiada możliwość pracy dwukanałowej oraz został wyposażony w zewnętrzną pamięć EEPROM pozwalającą na zapamiętanie do 1000 pilotów dowolnego producenta pracujących w systemie Keeloq.

 

 

Programowanie odbywa się poprzez diodę świecącą LED i przycisk dotykowy umieszczony na laminacie, w polu zaznaczonym kołem z kropką i opisem CH1/2.

Nauka przycisku nadajnika dla CH1

Naciśnij i puść przycisk dotykowy (na czas krótszy niż 3sek.), dioda LED zacznie migać. Dioda LED będzie migać przez
5sek. W tym czasie wciskamy wybrany przycisk w pilocie który chcemy zaprogramować do urządzenia. Jeżeli pilot został
zaprogramowany poprawnie dioda LED zamiga 3 razy. Odbiornik w dalszym ciągu pozostaje w trybie programowania pilotów
sygnalizując to miganiem diody. Aby zaprogramować kolejny pilot wciskamy w nim wybrany klawisz. Dioda LED ponownie
zamiga 3 razy, itd. Gdy dioda LED zamiga 2 razy oznacza to ,że pamięć jest już pełna natomiast 1 mignięcie oznacza ,że
odbiornik wyszedł z trybu programowania pilotów i powrócił do normalnej pracy. Po zaprogramowaniu wszystkich pilotów
możesz wyjść z programowania przyciskając krótko przycisk dotykowy lub odbiornik automatycznie wyjdzie z trybu
programowania po 5 sekundach potwierdzając to 1 mignięciem diody LED.

Nauka przycisku nadajnika dla CH2.

Naciśnij i trzymaj przycisk CH1/2, dioda LED zaświeci się, a chwilę później zgaśnie teraz należy puścić przycisk CH1/2.
Po puszczeniu przycisku dioda LED zacznie migać. Dioda LED będzie migać przez 5sek. W tym czasie wciskamy wybrany
przycisk w pilocie który chcemy zaprogramować do urządzenia. Jeżeli pilot został zaprogramowany poprawnie dioda LED
zamiga 3 razy. Odbiornik w dalszym ciągu pozostaje w trybie programowania pilotów sygnalizując to miganiem diody. Aby
zaprogramować kolejny pilot wciskamy w nim wybrany klawisz. Dioda LED ponownie zamiga 3 razy, itd. Gdy dioda LED
zamiga 2 razy oznacza to ,że pamięć jest już pełna natomiast 1 mignięcie oznacza ,że odbiornik wyszedł z trybu
programowania pilotów i powrócił do normalnej pracy. Po zaprogramowaniu wszystkich pilotów możesz wyjść z
programowania przyciskając krótko przycisk dotykowy lub odbiornik automatycznie wyjdzie z trybu programowania po 5
sekundach potwierdzając to 1 mignięciem diody LED.

Nauka przycisku nadajnika dla CH1 i CH2:

Tryb ten umożliwia jednoczesne sterowanie dwoma kanałami CH1 i CH2 za pomocą jednego przycisku nadajnika. Naciśnij i trzymaj przycisk CH1/2, dioda LED powinna się zaświecić, zgasnąć i ponownie zaświecić teraz należy puścić przycisk CH1/2. dioda LED zacznie migać. Dioda LED będzie migać przez 5sek. W tym czasie wciskamy wybrany przycisk w pilocie który chcemy zaprogramować do urządzenia. Jeżeli pilot został zaprogramowany poprawnie dioda LED zamiga 3 razy. Odbiornik w dalszym ciągu pozostaje w trybie programowania pilotów sygnalizując to miganiem diody. Aby zaprogramować kolejny pilot wciskamy w nim wybrany klawisz. Dioda LED ponownie zamiga 3 razy, itd. Gdy dioda LED zamiga 2 razy oznacza to ,że pamięć jest już pełna natomiast 1 mignięcie oznacza ,że odbiornik wyszedł z trybu programowania pilotów i powrócił do normalnej pracy. Po zaprogramowaniu wszystkich pilotów możesz wyjść z programowania przyciskając krótko przycisk dotykowy lub odbiornik automatycznie wyjdzie z trybu programowania po 5 sekundach potwierdzając to 1 mignięciem diody LED.
Kasowanie wszystkich nadajników z pamięci odbiornika.
Naciśnij i trzymaj przycisk CH1/2. W tym czasie dioda LED powinna zaświecić, zgasnąć, ponownie zaświecić, następnie zamiga 3 razy. W trakcie migania należy puścić przycisk CH1/2, dioda zacznie ponownie świecić. Teraz w ciągu 3s musisz ponowne wcisnąć i przytrzymać przycisk CH1/2 do czasu aż dioda LED ponownie zamiga 3 razy i zgaśnie. Pamięć została skasowana.

Uwaga.

Jest możliwa zmiana klawiszy sterujących już zaprogramowanego pilota po przez powtórne zaprogramowanie innego klawisza pilota. Przy programowaniu zmian należy pamiętać, że klawisz nie zaprogramowany zastąpi klawisz poprzednio wpisany. Klawisz wcześniej zaprogramowany na jednym kanale po przeprogramowaniu przestanie działać, by zacząć działać winnym trybie. Można też wykasować wszystkie klawisze z jednego z wybranych kanałów. Należy wejść do jednego z trzech trybów nauki przycisku nadajnika, i w chili gdy dioda LED miga nacisnąć ponownie i przytrzymać przycisk dotykowy CH1/2, aż dioda LED zaświeci i następnie zamruga 3 razy, puść przycisk. Wszystkie klawisze z wybranej funkcji są wykasowane.