Jak zaprogramować pilota Sommer Aperto TX02-868-2

Jak zaprogramować pilota Sommer Aperto TX02-868-2


Przed pierwszym zaprogramowaniem nadajnika ręcznego zawsze kompletnie wymazać pamięć radioodbiornika.

Wymazywanie pamięci radioodbiornika

  • Nacisnąć klawisz programowania (1) i przytrzymać. - Po 5 sekundach miga dioda LED (3.1 / 3.2) - po dalszych 10 sekundach dioda LED się świeci (3.1 / 3.2) - Po ogółem 25 sekundach świecą się wszystkie diody LED (3.1 + 3.2). · Zwolnić przycisk programowania (1) - Proces wymazywania został zakończony.

Zaprogramowanie nadajnika ręcznego ·

  • Nacisnąć klawisz programowania (1)

- 1x dla kanału 1, LED (3.1) się świeci

- 2x dla kanału 2, LED (3.2) się świeci

- Jeżeli w ciągu 10 sekund nie zostanie przesłany żaden kod, to radioodbiornik przejdzie do normalnego trybu działania.

- Przerwać tryb programowania: Klawisz programowania (1) naciskać tak często, do momentu, gdy zgasną wszystkie kontrolki LED (3.1 / 3.2).

  • Naciskać żądany przycisk nadajnika ręcznego (5) tak długo, aż dioda LED (3.1 / 3.2) zgaśnie - w zależności od tego jaki wybrano kanał. Nadajnik ręczny przeniósł kod radiowy odbiornika radiowego.
  • Dioda LED gaśnie - Programowanie zakończone.
  • Zaprogramować dalsze nadajniki ręczne, powtórzyć powyższe kroki. Maks. stoi do dyspozycji 112 miejsc do zapisu.