Programowanie pilota 2k433

eLB7Qk eLB7Qk2  
Można zaprogramować maksymalnie 34 nadajniki z kodem dynamicznym firmy Keeloq. Każdy pilot musi być nauczony osobno. Przyciskamy klawisz i trzymamy aż dioda LED zapali się i zgaśnie, puszczamy klawisz. Teraz mamy około 10 sekund na krótkie przyciśnięcie wybranego przycisku w pilocie, gdy dioda LED zapali się trzykrotnie to nauka jest zakończona poprawnie, jeśli chcemy zaprogramować od razu więcej pilotów to po trzykrotnym mrugnięciu diody mamy następne 10 sekund na zaprogramowanie drugiego pilota, itd. Jednokrotne zapalenie diody oznacza koniec nauki. Gdy pamięć jest pełna (zaprogramowano już 34 nadajniki), dioda LED zamruga po nauce tylko dwa razy, a sterownik powróci do normalnej pracy. Jeżeli liczba używanych pilotów jest mniejsza od 34 to należy skasować pamięć (punkt 4) i zaprogramować wszystkie piloty na nowo, w przeciwnym wypadku należy dokupić 
dodatkowy odbiornik, który rozszerzy liczbę nadajników. Jedno mignięcie LED oznacza błąd programowania. Należy powtórzyć programowanie, jeśli to nie doprowadzi do sukcesu użyjmy innego sprawnego pilota. Przy załączonej funkcji furtki nadajnik działa dwukanałowo i klawisze są sztywno zdefiniowane w pary: A - brama i B - furtka, lub C - brama i D - furtka. 
Kasowanie z pamięci nadajników. Przyciskamy klawisz i trzymamy, dioda LED zapali się, zgaśnie, zapali się po raz kolejny i zacznie migać. Puszczamy klawisz, procedura kasowania zakończona. 
 
eL11Q  
Sterownik EL11 umożliwia zaprogramowanie 40 pilotów z kodem dynamicznie zmiennym. Programowanie pilota należy rozpocząć od wciśnięcia klawisza SW1, należy go trzymać aż dioda LED zaświeci się i zgaśnie, wtedy dopiero należy puścić klawisz. Po puszczeniu klawisza SW1 mamy 10 sekund na wciśnięcie dowolnego przycisku pilota zdalnego sterowania którym chcemy sterować bramą. Trzykrotne zapalenie diody LED informuje o poprawnie przeprowadzonym procesie nauki. Jeżeli chcemy zaprogramować większą ilość pilotów to po trzykrotnym mignięciu diody LED, należy wcisnąć przycisk kolejnego pilota zdalnego sterowania. Po skończonym programowaniu pilotów zdalnego sterowania należy odczekać 10 sekund aż sterownik przejdzie do trybu normalnej pracy. Jednokrotne zapalenie diody LED sygnalizuje koniec procesu nauki pilotów zdalnego 
sterowania i przejście do trybu normalnej pracy, jeśli po wciśnięciu przycisku pilota zdalnego sterowania dioda LED zamiga tylko 2 razy oznacza to że pamięć jest już pełna i nie ma możliwości zaprogramowania większej ilości pilotów. W takim przypadku należy w pierwszej kolejności zweryfikować ilość pilotów zdalnego sterowania używanych do sterowania bramą, jeśli rzeczywista ilość pilotów jest mniejsza od 40 należy skasować pamięć pilotów i zaprogramować wszystkie piloty ponownie, w przeciwnym wypadku należy dokupić moduł radiolinii rozszerzający ilość zapamiętywanych pilotów o 
dodatkowe 64 sztuki, w przypadku potrzeby zaprogramowania większej ilości pilotów, można zastosować większą ilość radiolinii EL3Q. 
Kasowanie pilotów 
 
 Kasowanie pilotów odbywa się za pomocą klawisza SW1, klawisz ten należy wcisnąć i trzymać, dioda LED zapali się, zgaśnie, a następnie zacznie migać, wtedy należy puścić klawisz SW1—piloty zostały skasowane z pamięci sterownika. Procedurę tą zalecamy wykonać zaraz po instalacji sterownika, a przed przystąpieniem do programowania.