8 mar

Jak zaprogramować pilot U-Move w napędach INTRO

Naciśnij przycisk „CODE” i przytrzymaj dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się kropka (rys.A). Następnie naciśnij dowolny przycisk na nadajniku (pilocie), kropka zniknie z wyświetlacza. Naciśnij ponownie przycisk, kropka szybko zacznie pulsować na wyświetlaczu (rys.B), a następnie...
Brak komentarzy Czytaj więcej...
8 mar

Jak zaprogramować pilot Nice Smilo, Flor-s

Programowanie pilotów Nice SMILO, FLOR-S
Brak komentarzy Czytaj więcej...
8 mar

Jak zaprogramować pilot Sommer Aperto TX02-868-2

Jak zaprogramować pilota Sommer Aperto TX02-868-2 Przed pierwszym zaprogramowaniem nadajnika ręcznego zawsze kompletnie wymazać pamięć radioodbiornika. Wymazywanie pamięci radioodbiornika Nacisnąć klawisz programowania (1) i przytrzymać. - Po 5 sekundach miga dioda LED (3.1 / 3.2) - po dalszych 10...
Brak komentarzy Czytaj więcej...
8 mar

Jak zaprogramować pilot KEY 900 (TXB-R)

Instrukcja programowania pilotów KEY 900 (TXB-R) Czynności wstępne – po włączeniu zasilania odbiornik wykonuje wewnętrzny test i powoduje 2-krotne wolne i 2-krotne szybkie mignięcie lampek sygnalizacyjnych LR1 co oznacza gotowość do dalszej pracy. Wczytywanie pilotów Nacisnąć jeden raz przycisk „P”...
Brak komentarzy Czytaj więcej...
8 mar

Jak zaprogramować pilot do eL16Q Wiśniowski

PROGRAMOWANIE STEROWNIKA EL16Q Nauka kodu pilota. Sterownik eL16q umożliwia zaprogramowanie maksymalnie 20 pilotów z kodem dynamicznie zmiennym. Kodowanie dynamicznie zmienne zgodne jest ze specyfikacją kodowania Keeloq firmy Microchip. Przyciskamy klawisz „UCZ” i trzymamy aż diody LED zapalą się i zgasną, zwolnić...
Brak komentarzy Czytaj więcej...
8 mar

Jak zaprogramować pilot FAAC FIX

Piloty firmy FAAC (droga radiowa FIX) 1. Wpisywanie nowego pilota Zdjąć jumper J1 (czerwona zworka) nacisnąć i trzymać przycisk LEARN (mały czerwony switch) założyć jumper (trzymając cały czas wciśnięty przycisk LEARN) po zaświeceniu diody LED puścić przycisk LEARN...
Brak komentarzy Czytaj więcej...
8 mar

Jak zaprogramować pilot FAAC RCBE (TE-433) do odbiornika RPE-433

Instrukcja programowania pilotów FAAC RCBE (TE-433) na oborniku/centrali RPE-433 Programowanie Aby wprowadzić odbiornik/centralę w tryb uczenia, wciśnij przycisk SW1 lub SW2 na odbiorniku/centrali, LD1 lub LD2 zapali się. W ciągu 10 sekun wciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę...
Brak komentarzy Czytaj więcej...
8 mar

Jak zaprgramować pilot Chamberlein Liftmaster 94335E

Napęd uruchamiać tylko wtedy, gdy całe drzwi znajdują się w polu widzenia, gdy w ich zasięgu nie ma przeszkód i gdy są właściwie ustawione. Podczas ruchu drzwi nikomu nie wolno wchodzić do garażu, ani z niego...
Brak komentarzy Czytaj więcej...
8 mar

Jak zaprogramować pilot MIDO Wiśniowski

Programowanie pilota Naciśnij przycisk „CODE” i przytrzymaj dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się kropka (rys.A). Następnie naciśnij dowolny przycisk na nadajniku (pilocie), krop- ka zniknie z wyświetlacza. Naciśnij ponownie przycisk, kropka szybko zacznie pulsować na wyświetlaczu (rys.B),...
Brak komentarzy Czytaj więcej...
8 mar

Programowanie pilotów Wiśniowski

Programowanie pilotów Wiśniowski Python, 2k310, PIC310, 2k433, 4k433, 2kST, 2kST (Wiking), 4k433, 4A433, 4GO Procedura kodowania nadajników do sterownika eS1: Na sterowniku eS1 naciśnij przycisk „UCZ” i przytrzymaj przez ok. 2 sek. aż do słyszalnych 3-ech stuknięć przekaźnika lub widocznych...
Brak komentarzy Czytaj więcej...