8

mar

Jak zaprogramować pilot do eL16Q Wiśniowski

PROGRAMOWANIE STEROWNIKA EL16Q

Nauka kodu pilota. Sterownik eL16q umożliwia zaprogramowanie maksymalnie 20 pilotów z kodem dynamicznie zmiennym. Kodowanie dynamicznie zmienne zgodne jest ze specyfikacją kodowania Keeloq firmy Microchip. Przyciskamy klawisz „UCZ” i trzymamy aż diody LED zapalą się i zgasną, zwolnić trzymany klawisz, teraz mamy około 10 sekund na przyciśnięcie wybranego przycisku na pilocie. Trzykrotne zapalenie diody LED oznacza że nauka została zakończona poprawnie. Sterownik od tego momentu czeka 10 sekund na wciśnięcie wybranego przycisku na kolejnym pilocie, jeśli w tym czasie nie ostanie wciśnięty żaden przycisk sterownik automatycznie wyjdzie z trybu programowania i przejdzie do trybu normalnej pracy, co zostanie zasygnalizowane mignięciem diody LED. Rozwiązanie takie umożliwia wygodniejsze zaprogramowanie większej ilości pilotów. 

PILOTY KOMPATYBILNE ZE STEROWNIKIEM EL16Q

Pilot 2k433 Pilot 4A433

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

OSTATNIE

POSTY