Jak zaprogramować pilot PIC310 Wiśniowski

Zalety pilota zdalnego sterowania PIC310:

  • Możliwość kopiowania pilota działającego w standardzie PYTHON drogą radiową
  • Prosta procedura uczenia oraz synchronizacji
  • Mały pobór prądu, przez co zwiększono żywotność baterii

PIC310 jest pilotem zdalnego sterowania z kodem stałym zgodnym ze standardem PYTHON pracującym na częstotliwości 310MHz. Cechą wyróżniającą nasz produkt jest możliwość duplikowania (kopiowania) innego pilota działającego w standardzie PYTHON droga radiową.

PROCEDURA UCZENIA

Procedura uczenia jest identyczna dla wszystkich pilotów zgodnych ze standardem PYTHON, jedyną różnicą jest miejsce zbliżenia oryginalnego pilota do pilota PIC310. Związane jest to miejscem umieszczenia anteny nadawczej przez producenta oryginalnego pilota. Antena nadawczo-odbiorcza w PIC310 znajduje się przy prawej krawędzi patrząc od góry (widoczne przyciski) i łańcuszkiem skierowanym do siebie. Należy pamiętać aby bateria w PIC310 jak i w oryginalnym pilocie którego chcemy powielić miała odpowiednie napięcie, w razie problemów z nauką najlepiej wymienić ją na nową (niski poziom napięcia baterii w PIC310 sygnalizowany jest poprzez wolniejsze miganie diody LED)

1. Wcisnąć w pilocie PIC310 wybrany klawisz i trzymać, aż dioda led pilota przestanie świecić.
2. Nie puszczając przycisku w PIC310, zbliżyć oryginalny pilot i wcisnąć wybrany przycisk. Dioda LED w PIC310 zacznie migać, a następnie zgaśnie. Oznacza to poprawne zapamiętanie kodu pilota, jeśli dioda LED nie miga należy zmienić położenie oryginalnego pilota względem PIC310 tak jak pokazano to na rysunku 1. Umiejscowienie pilota względem PIC310 zależne jest od umieszczenia przez producenta obwodu anteny w oryginalnym pilocie.
3. Należy puścić przycisk w PIC310 oraz oryginalnym pilocie. Procedura nauki została zakończona

Należy pamiętać, że każdy klawisz PIC310 wymaga osobnego uczenia (procedurę nauki powtarzamy wciskając kolejny przycisk).

UWAGA
Jeżeli na pilocie przez nieodpowiednie programowanie na obu klawiszach PIC310 mamy zaprogramowany ten sam kod klawisza, możemy to naprawić wykonując poniższe czynności:
1. Wcisnąć w pilocie PIC310 dowolny klawisz i trzymać, aż dioda LED w PIC310 przestanie świecić.
2. Nie puszczając klawisza należy wcisnąć drugi klawisz. Dioda LED w PIC310 zaświeci trzykrotnie, a następnie zgaśnie, teraz należy puścić klawisze. Synchronizacja kodu została zakończona