8

mar

Programowanie pilotów Wiśniowski

Programowanie pilotów Wiśniowski Python, 2k310, PIC310, 2k433, 4k433, 2kST, 2kST (Wiking), 4k433, 4A433, 4GO

Procedura kodowania nadajników do sterownika eS1:
Na sterowniku eS1 naciśnij przycisk „UCZ” i przytrzymaj
przez ok. 2 sek. aż do słyszalnych 3-ech
stuknięć przekaźnika lub widocznych błyśnięć
lampy sygnalizacyjnej. Następnie naciśnij (ok. 2
sek.) przycisk nadajnika, który chcesz zaprogramować,
poczekaj na potwierdzenie zakodowania
przez 3-krotne stuknięcie przekaźnika lub błyśnięcie
lampy sygnalizacyjnej. Jeżeli nie były słyszalne
stuknięcia lub brak było błyśnięcia lampy, procedurę
kodowania należy powtórzyć.
UWAGA: model wycofany ze sprzedazy – od 2007 roku w zastepstwie wykorzystujemy granatowy nadajnik z czerwona dioda (patrz ponizej).
PYTHON
• kod stały 310 MHz
• czarna obudowa,
• żółte przyciski.
Kopiowanie nadajników
W nowym nadajniku wciśnij wybrany klawisz
i trzymaj, aż dioda nadajnika przestanie mrugać
i zacznie świecić ciągłym światłem. Trzymając
nadal przycisk nowego nadajnika zbliż do niego
nadajnik oryginalny (którego kod chcesz powielić)
tak, aby stykały się przednią częścią obudowy
i wciśnij jego wybrany przycisk. W nadajniku uczącym
się kodu dioda LED zacznie migać, a następnie
zgaśnie. Oznacza to poprawne zapamiętanie kodu.
Kazdy przycisk wymaga osobnego nauczenia.
Nadajnik 2k310
• nr katalogowy 90241
• granatowa obudowa,
• czerwona dioda LED.
Procedura kodowania nadajników do sterowników: eL1Q, eL6Q, eL7Q, eL16Q
Każdy nadajnik tego typu kodujemy indywidualnie
do sterownika – patrz w instrukcji Obsługi
i Montażu. Na płytce sterownika proszę odnaleźć
przycisk „UCZ”. Przyciśnij go i trzymaj dopóki
dioda LED na płytce zgaśnie. W ciągu kolejnych
10 sekund przez krótkie przyciśnięcie wybranego
przycisku nowego nadajnika można wprowadzić
kod nadajnika do pamięci sterownika. Trzykrotne
mrugnięcie diody LED oznacza, że kodowanie zostało
zakończone poprawnie. Kazdy przycisk wymaga
osobnego nauczenia.
Nadajnik 2k433
• nr katalogowy: 10646,
• szara obudowa,
• biała dioda LED
Nadajnik 4k433
• nr katalogowy: 10647,
• szara obudowa,
• biała dioda LED.
Procedura kodowania nadajników do sterowników ST-1 i ST-2:

ST–1 A, B, C (czarna obudowa), ST–1 D (szara obudowa), ST–2 (czerwono-czarna obudowa)

Każdy nadajnik tego typu kodujemy indywidualnie
do sterownika – patrz Instrukcja Obsługi i Montażu:
• wprowadź sterownik w tryb programowania
wpisując kod instalatora (fabrycznie ust. 1234)
i naciśnij „ZATWIERDZ” lub „OK”,
• za pomocą klawiszy +/– wybierz tryb „Pr” i potwierdź
przyciskiem „ZATWIERDZ” lub „OK”,
• następnie przyciskami +/– wybierz numer komórki
pamięci, w której ma być zapisany kod
nadajnika (numer wybranej komórki będzie migać),
• wciśnij wybrany przycisk nowego nadajnika
i przytrzymaj go, aż numer komórki przestanie
mrugać i zacznie świecić ciągłym światłem.
Oznacza to, że kodowanie zostało zakończone
poprawnie. Wciskając kilkakrotnie przycisk
„ANULUJ” powróć do trybu normalnej pracy
sterownika.
Kazdy klawisz wymaga osobnego nauczenia.
Nadajnik 2kST
• nr katalogowy: 90390,
• szara obudowa,
• czerwona dioda LED.
Nadajnik 2kST – stary typ
• wycofany ze sprzedaży,
tzw. Wiking.
Nadajnik 4k433
• nr katalogowy: 90391,
• szara obudowa,
• czerwona dioda LED.
Procedura kodowania nadajników do sterownika eL3Q
Przyciśnij klawisz „UCZ” (dioda LED zgaśnie) i puść. Teraz w ciągu 10 sek. należy przycisnąć wybrany przycisk nadajnika (ok. 1 sek.). Przyjęcie kodu
do pamięci sterownika zostanie potwierdzone trzykrotnym mrugnięciem diody LED. Każdy pilot kodujemy indywidualnie powtarzając procedurę
Nadajnik uniwersalny do sterowników 433MHz: eL1Q, eL3Q, eL6Q, eL7Q, eL16Q, eL20Q, eL4000, ST–1, ST–2
Każdy nadajnik tego typu kodujemy indywidualnie
do sterownika – patrz instrukcja Obsługi i Montażu
dla sterowników serii eL lub ST.
Nadajnik 4A433 MHz
• nr katalogowy 91492,
• srebrno-czarna obudowa
z zabezpieczeniem
przycisków.
Programowanie przycisków:
przycisk A – ST 1, ST 2 cała brama
przycisk B – ST 2 cała brama
przycisk C – ST 2 furtka
przycisk D – ST 2 furtka
Nadajnik 4GO
• nr katalogowy 93532.
Programowanie przycisków:
przycisk A – ST 1, ST 2 cała brama
przycisk B – ST 2 cała brama
przycisk C – ST 2 furtka
przycisk D – ST 2 furtka
Nadajnik COVER
• nr katalogowy 94687 (biały)
• nr katalogowy 9670 (czarny)
Programowanie przycisków:
przycisk A – ST 1, ST 2 cała brama
przycisk B – ST 2 cała brama
przycisk C – ST 2 furtka
przycisk D – ST 2 furtka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

OSTATNIE

POSTY